Kamis, 30 April 2009

IJINKAN AKU MEMETIK BINTANG DI HATIMU

Indah ………….

Kelap – kelip bintang di angkasa raya

Sungguh indah

Terang………….

Cahaya bintang itu menghiasi keluasan jagat raya

Sungguh indah

Tapi ………….

Aku tahu ada yang lebih indah

Aku tahu ada yang lebih terang

Aku tahu………..

Ada bintang di hatimu

Ijinkan aku memetiknya

Ijinkan aku menyimpannya

Di Hatiku …………..

Selamanya ……………

ADAKAH HATI INI YANG SELALU MERINDU

Adakah hati yang selalu merindu ?

Seperti sepenggal hati Sang Adam kepada Hawa

Adakah hati yang selalu merindu ?

Seperti belahan hati San Pek kepada Eng Tay

Adakah hati yang selalu merindu ?

Seperti hati seorang Romeo kepada Juliet

Adakah hati yang selalu merindu ?

Seperti bongkahan hati Batara Rama kepada Sang Dewi Sinta

Adakah hati yang selalu merindu ?

Ya,

Hatiku kepada hatimu ………………

KETIKA

Ketika bintang gemintang berkelap-kelip

Ketika itu kerlipan menumbuk kalbuku

Ketika rembulan bersinar lembut

Ketika itu sinarmu menyentuh hatiku

Ketika mentari hangat menyapa

Ketika itu hangatmu mengisi rongga dadaku

Ketika camar pulang kandang

Ketika itu rindu menepi

Rinduku

Padamu ……………

Naskah Drama "Cerita Kakek" (versi Jawa)

“CERITA SIMBAH”

Ing sawijining desa kang adem ayem, ana sawijining wong kang wis tuwa urip karo 3 putune. Uripe katon guyup rukun.

(Karo diiringi instrument AYUN AMBING) Simbah metu saka omah lan lungguh ing teras ngarep lan nyeluk putune kabeh.

Simbah : Cah bagus, cah ayu, mrinio nak kabeh putu-putuku. Duh!! Ning endi kabeh iki kok sepi. Simbah iki lho arep crita jaman cilike simbah (karo watuk-watuk) uhuk…huk…huk…!!!

(Ora suwe saka iku, putu-putune simbah pada teka)

Putu2 : (bebarengan) Inggih…mbah!! Sekedap…!! (karo mlayu menyang simbah)

Ora suwe saka iku, putu2 mau teka lan lungguh sila ing ngarepe simbah. Salah sawijining putu ana sing mijeti gegere simbah.

Simbah : Le, nduk, simbah iki wis tuwa, wis mambu lemah. Maringono yo bali menyang lemah…. Huk…huk…!! Mumpung simbah isih urip, simbah pengin crita…

Putu2 : (bebarengan) Inggih…..mbah…!!

Simbah : Rungokno sing temen ya, iki crita jaman cilike simbah… Huk..huk…!! (salah sawijining putu mijet kebanteren)

Putu2 : (bebarengan) Inggih… mbah….!!

(Ngubah setting karo suasana ing jero kelas lan ana 2 murid jenenge Sella lan Via sing wis ana ing kelas)

Sella lan Via : (karo ngomong ngenteni pak guru rawuh)

(Si Ucup teka)

Ucup : Assalamualaikum Wr. Wb !!!

Sella lan Via : Waalaikumsalam Wr. Wb!!!

Ucup : (karo gaya sok pinter) Morning friends… Piye kabare??? Good-good only ta??

Sella : (karo wajah rada heran) Ngomong apa ta kowe iku,, mulai biyen ngomong ora tau bener!!

Via : Iya iki, yen ngomong iku nganggo basa manungsa po’o, aku ngelu ngrungoknone…

Ucup : Iya… iya…. Sepurane… Eh,ngemeng-ngemeng kok isih padha ngomong dhewe!! Pak Guru wis rawuh lho!!!

Sella lan Via : Endi..??? (karo nolek kiwa-tengen)

Ucup : Iku lho… (karo nunjuk ngarep lawang kelas) Cepet lungguh ing panggonmu dhewe-dhewe, tinimbang engko Pak Guru angry…!!

(karo langkah sewu, katelu murid kuwi lungguh ing panggone dhewe-dhewe)

Pak Guru : (karo kacamata gedhe, gawe jas, nggawa tas koper, karo mlaku khase, Pak Guru mlebu kelas. Karo diiringi disco Alvin & the Chipmunk2) Assalamualaikum Wr. Wb…!!

Murid2 : Waalaikumsalam Wr. Wb…!!

Sella : (karo nada ngenyek) Waahh… tambah sip ae Pak… tambah ganteng kaya Presiden Amerika, niku lho… Obama… Obama !!!

(Via lan Ucup ngempet ngguyu)

Pak Guru : Heh…!! Sapa iku sing ngguyu..!! Aku krungu ana sing ngguyu maneh, langsung dakhukum ngresiki omahku sewulan..!!

Murid2 : (padha meneng kabeh)……

Pak Guru : Ok Class, today we will studying Arabic language…!!

Ucup : Waduhh… mati aku!!! Aku lho ora seneng karo pelajaran Basa Arab… Piye iki..???

Via : (mbisiki lan ngasut Ucup) wis, kowe turu wae… Ora ana gunane sinau Basa Arab… Kowe yo ora seneng kan karo pelajaran iku… Iya kan??

Ucup : (karo wajah rada bingung) Iya… ya!! Yo wis aku dak turu wae. (karo nyeleh sirahe ing dhuwur meja)

Via : (karo ekspresi kaya setan) Ha…ha…ha…. Kenek kowe!!!

(Sella lan Via wis mbuka bukune, lan Ucup wis turu karo ngorok, Pak Guru ngadek saka kursine lan nerangna pelajaran ning murid-muride)

Pak Guru : Ok, Al-an sanadrusu al-lugho al-arabiyah, sanadrusu limada nadrusu al-lugho al-arabiyah? Wa ma huwa ism..?? fahimtum??

Murid2 : (kecuali Ucup sing isih turu) Fahimnaa…!!

Pak Guru : Ok, al-soal awal… Limada nadrusu al-lugho al-arabiyah?

Via : (Ngacungna tangan) Ana ya ustadz…

Pak Guru : Na’am Via… Tafadhol…

Via : Li’anna al-lugho al-arabiyah huwa lughotul Islamiyah wa lughotul Jannah…

Pak Guru : Na’am!!! Jayid… jayid… Ana jawaban liya…??

Sella : (ngacungna tangan) ehm… ehm… Li’anna lughotul arabiyah huwa lughotul Qur’an…

Pak Guru : Na’am jayid jiddan-jiddan fauqa jiddan…!! Wis pancen murid-muridku iki pinter-pinter kabeh…

Sella lan Via : (bebarengan) Na’am ya ustadz…!!!

Pak Guru : Kowe kabeh wis padha ngerti apa iku ism?? Ism iku kata sing diawali karo Al. Saiki soale, coba sebutna tuladha-tuladhane ism?? Saiki kabeh kudu njawab!!! Dimulai saka Sella…!!

Sella : (karo deg-degan) Niku pak… niku pak… Napa nggih… ehm… Oh inggih..!! Tuladhane, al-qur’an, al-baqarah, al-ikhlas…

Pak guru : Ya… ya… Oleh, oleh… Jayid, sukron!!! Saiki gilirane Via???

Via : Gampang Pak, tuladhanipun, al-maidah, al-kafirun, al-lugho, al-arabiyah…

Pak Guru : Ya, apik… Pinter Via!!!

Via : (karo banggane) he..he..he… Ora rugi aku mondok sawulan ing Pondok Metal…!!

Pak Guru : Oke, saiki gilirane Ucup..!! (karo serius merhatikna Ucup sing lagi ngiler) Lho, lapo Ucup iku..????

Sella : Ehm… niku Pak, niku… Ucup tilem Pak, niku nganti ngiler-ngiler…

Pak Guru : (nyedeki Ucup, karo nggeleng-nggelengna sirahe) Ing sekolah, ora ning omah, ora ing lapangan, ngorok wae!!!

Bruaakkkkk…!!! (Pak Guru nggebrak mejane Ucup) (Ucup gelagapan)

Ucup : (karo gelagapan) Siap Pak!!!! Laksanakan!!!

Pak Guru : (karo wajah ngamuk, lan tangane njewer kupinge Ucup) Laksanakan-laksanakan gundhulmu!!! Penggaweanmu iku lapo wae se?!?!? Mulai subuh nganti subuh maneh turu wae!!! Lek kaya ngene terus, kapan kowe bisa maju??? Kapan bangsa iki mandiri yen rakyate kaya kowe kabeh!!!

Ucup : Inggih... Yen kula sampun dados presiden Pak!!!

Pak Guru : Sida donya iki kiamat le!!! (Sella lan Via ngguyu ngakak) Ya wis, yen ngono, coba saiki wenehana tuladha gatra ism?!

Ucup : (ngomong lirih) Waduh mati aku!! Aku lho ora nyambung blas karo pelajaran iki... (Mbisiki Via) Heh.. Via apa iku ism??

Via : (Karo mbisiki Ucup) Ism iku yo pokoke kata sing diawali karo Al...

Ucup : (rada ragu) ngono to...

Via : Yo wis, pokoke ngono iku...

Ucup : (karo wajah sing yakin banget) Inggih Pak!! Kula saged!! Ism niku kata kang awalane diawali ngangge Al... Lan tuladhane yaiku... alpukat, alkohol, almari, ehm... alakadarnya... napa maneh nggih???

Sella lan Via : (Karo ngageti Ucup, bebarengan) Alhamdulillah!!!!

Pak Guru : Wis.. wis... Ucup, kowe kudu sianu sing sregep maneh. Yen ngene terus kowe bisa ora lulus..!!! ngerti kowe Ucup???

Ucup : (karo nunduk, lan nyuara alon) Inggih Pak...

Pak Guru : Ya wis, wektu pelajarane wis entek, kita akhiri dhisek pelajaran dina iki... Wassalamualaikum Wr. Wb.

Murid2 : (bebarengan) Waalaikumsalam Wr. Wb.

(Pak Guru metu saka kelas, murid-murid isih ing kelas, Sella lan Via nyoba nenangna Ucup) (diiringi instrument sedih)

(karo suasana hening, lan iringan musik sing nyentuh)

Sella : Sabar ya, sabar, palingan iki cobaan gawe kowe, aku lan Via yo yakin kowe pasti bisa. Aku lan Via mulih dhisik ya... tetep semangat ya...!! (Arek telu mau metu saka kelas)

(Setting sing beda, ing ruangan, ana kursi, meja, lan sak botol miras mereke vodka)

Ucup mlaku alon-alon nuju ruangan iku. (Karo diiringi instrument Kenny G. Samurai, sing alon lan nyentuh)

Ucup : (Karo wajah pucet lan putus asa) Aku wis ora bisa.... aku wis ora bisa apa-apa... Ora ana wong sing gelem nulung aku... Luwih apik yen aku ngombe iki... Ben aku bisa tenang... (Karo njupuk botol miras) Aku bisa nge-fly... (Mbukak tutup botol lan siap-siap ngombe) Aku bisa enjoy... Nikmati urip iki...

Iblis : (teka karo bujukane) Ngombeo wahai anak adam... Ngombeo... Kowe bakalan bisa tenang yen ngombe kuwi... Ayo ombeen... Kowe bakal bisa dadi kancaku... Ombeen... Ha..ha..ha....

Malaikat : Aja!!! (Ucup ndeleh maneh botol iku ing meja) Aja diombe wahai anak adam!! Aja kok turuti hasutan iblis iki!! Gusti Allah ora seneng karo kelakauan sing dilakokake karo iblis lan keturunane..

Iblis : Heh!! Apa urusanmu ning kene!! Arek iki wis dadi kancaku!! Minggato kono!! Minggato dhewe kono!!!

Malaikat : Ora!! Ora bisa!!! Arek iki turunane adam dadi aku kudu ngelindungi arek iki!! Minggato dhewe kono!!!

Ucup : Huwaaaa...!! Wis-wis aja tukaran!! Bu Zuhro engko teka lho!! Gelem ta mlebu BK heh?!? Saiki lan sateruse aku ora bakalan ngombe iki..!! Haah!!!! (karo mbanting botol)

(Diiringi lagune Opick ‘Bila Waktu Tlah Berakhir’) (Iblis lan Malaikat moro-moro ilang)

Syekh : Kun... mutafa’ilan ya Ibnu Adam... Kowe ora dhewekan, ilingo menyang Gusti Allah... Gusti Allah isih ana karo awakmu, sak temene Gusti Allah seneng karo hambane sing ndonga kang temen (terus Syekh iku ilang)

(Karo diiringi lagu Asmaul Husna)

Ucup : (ndeprok nadahna tangan lan nagis) Ya Allah Gusti... ula nyuwun pangapunten kang agung, panjenengan paringi kula dalan kang bener Ya Allah... Panjenengan dadosaken kula niki wong kang welas kang panjenengan welasi... Kula nyuwun Ya Allah... Panjenengan paringi kula gampil kangge ngadepi coba ing donya niki... Ya Allah... (Karo sujud ngarep lan nangis)

(Hasil ujian wis diumumna, karo setting beda, Sella lan Via ngumpul karo wajah sumringah ora karuan)

Sella : (Karo wajah sumringah) Horre.... aku lulus, aku lulus.... Akhire.... Delengen hasil ujianku iki, LULUS!!!

Via : (Wajah sing ora kalah girange) Iya.. iya.... Delengen iki, aku lulus pisan!!! Alhamdulillah.... Tapi piye karo kasil ujiane Ucup ya?? Nganti saiki aku durung ketemu dheweke..

Sella : Iya, aku ya durung ketemu arek iku, muga-muga dheweke lulus pisan ya...

Via : Iya, muga-muga...!!

(Ora suwe saka iku, Ucup teka karo wajah ora kalah girange)

Ucup : Assalamualaikum.....

Sella lan Via : (bebarengan) Waalaikumsalam.....

Ucup : Woi.. Delengen iki kasil ujianku..... Aku LULUS!!!

Sella lan Via : (bebarengan) Alhamdulillah....

Via : Ok, yen ngono traktirane po’o rek... mangan-mangan.....

Ucup : Ok dech... Dak traktir kabeh wis... Kowe oleh mangan sak waregmu sampe wetengmu mbledos!! Let’s go!!!

Sella lan Via : (bebarengan) Ok. Let’s Go!!!

(Setting bali ning teras ngarep omahe simbah, lan katelu putune lungguh ing teras)

Simbah : Yo ngono iku na... critane simbah lan kanca-kancane simbah.... Huk..huk..huk.... Mula saka iku, dadi wong iki kudu sabar ngadepi coba ing donya lan aja lali ndonga marang Gusti Allah supaya diparingi gampang kabeh.....

Putu2 : Inggih mbah....

Simbah : ya wis, saiki wis sore, wis wektune mangan, ayo padha mangan....

Putu2 : ayo!!!

(Diiringi lagune Kenny G – forever in love. Simbah lan putu-putune mlebu ning jero omah)

Akhire ngono iki critane simbah, kadang janma ing donya iki ora eling berhargane dheweke, yen kabeh dilakoni karo dalan pintas, sing diperoleh hasile ora bakalan maksimal, sakwalike, yen saben manungsa gelem usaha maksimal lan kerja keras, rasa bangga lan puas bisa dientukake, dadi aja gampang nyerah ya..... =)

Selasa, 28 April 2009

Naskah Drama "Cerita Kakek" (versi Indonesia)

           Di suatu daerah yang damai dan sejahtera, hiduplah seorang kakek dan ketiga orang cucunya, meraka hidup bahagia, pada suatu siang yang cerah,....
(dengan diiringi instrument, AYUN AMBING (Instrument) ) Kakek keluar rumah dan duduk diteras depan. Sambil memanggil cucu2nya .

Kakek : Cu......... cucu....... kemari nak, kakek mau cerita tentang masa kecil kakek dulu, (sambil                batuk2) Huk........huk....huk...!!!!
Cucu2 : (Serentak) Ya.... kek, sebentar......!!! (sambil berlari menuju si kakek)
Tidak lama kemudian, datanglah cucu2 tadi, sambil duduk bersila di depan kakek. Satu cucu sambil memijat punggung si kakek.
Kakek : Cu.... kakek ini sudah tua, sudah bau tanah, sebentar lagi juga kembali ke tanah....                Huk..huk..huk !!!! mumpung kakek masih hidup, kakek pengen cerita....
Cucu2 : (serentak) Ya..... kek !!!!!!!!
Kakek : Dengerin dengan seksama ya, ni cerita masa kecil kakek .... Huk..huk..huk..!!!! (Salah                satu cucu memijat terlalu keras)
Cucu2 : (serentak) Ya............ kek !!!!!!!!!
(merubah setting dengan suasana didalam kelas dengan adanya 3 murid bernama aldi, dan arif yang sudah ada didalam kelas)
Aldi + arif : (Sambil mengobrol menanti pak guru datang)
(datanglah si sholeh)
Sholeh : Assalamualaikum.... Wr.. WB... !!!!!!!
Aldi+arif : (serentak) Waalaikum salam Wr WB.......!!!!
Sholeh : (sambil berlagak sok pintar) morning friends.... piye kabare??? Good2 only kan???
Aldi : (dengan muka agak heran) Ngomong apa sih kamu. !!! dari dulu ngomong gak pernah           benar.....!!!!
Arif : ya... ni, kalo ngomong tu pakek bahasa manusia aja dech, kita pusing ni dengernya...
Sholeh : Ya.... Maap2... eh ngemeng2 kenapa kalian masih ngobrol sendiri sih..!!! pak guru udah                datang tu ....!!!
Aldi+arif : (serentak) MANA ...???? (sambil menoleh kanan kiri)
Sholeh : Tu lho... (sambil menunjuk ke depan pintu kelas) cepat... ambil posisi masing2 sebelum                pak guru angry ...!!!!
(dengan langkah seribu ketiga murid itu mengambil posisi duduk masing2)
Pak guru : (dengan kacamata besar, berjas, memegang tas koper, dan dengan jalan yang khas,                    beliau memasuki ruang kelas... di iringi musik disco Alvin & the Chipmunk 2)                    Assalmualaikum .... Wr... Wb...!!!!
Murid2 : (serentak) Waalaikum Salam...... Wr... WB....!!!!
Aldi : (dengan nada mengejek) wahh... tambah ganteng n keren aja ni pak guru.... !!!! kayak           presiden Amerika tu....!!!
(arif dan sholeh tertawa menahan...)
Pak guru : Heh.... siapa tuh yang tertawa..!!!! (sambil bertampang sangar dan marah) saya                     denger ada yang tertawa lagi langsung saya hukum membersihkan seisi rumah saya                     selama Sebulan !!!!!
Murid2 : (langsung diam seribu bahasa, sehingga suasana menjadi hening....) ............
Pak guru : (dengan penuh wibawa) Oke Class, today we will studying Arabic language... !!! siapa                    yang suka pelajaran bahasa arab,????
Arif+aldi : (serentak) Saya..... Pak...!!!!
Sholeh : (dengan wajah kerut, berkata pelan) waduhh... mati aku. Bhs. Arab kan pelajaran yang                 paling gak aku sukain...!!! gimana ne???
Arif : (berbisik kepada sholeh, dengan penuh hasutan) udah mendingan kamu tidur aja lagi... gak           ada gunanya tu belajar bhs. Arab... toh kamu juga gak suka kan pelajaran tu... ya kan???
Sholeh : (dengan muka agak ragu2) ya juga sih... !!! ya udah aku tak tidur dulu aja (sambil              meletakkan kepalanya diatas meja)
Arif : (dengan ekpresi seperti iblis) He...he...he..!!!! kena juga dia...!!!
(sementara aldi dan arif membuka bukunya, dan sholeh yang sudah tertidur pulas, pak guru bangkit dari kursinya dan menerangkan peljaran kepada murid2nya)
Pak guru : (masih dengan penuh wibawa) Baiklah, Al-an sanadrusu al-lugho al-arabiyah,                    sanadrusu limada nadrusu al-lugho al-arabiyah?? wa ma huwa ism...??? fahimtum???
Murid2 (kecuali sholeh yang masih tertidur) : (Serentak) Fahimnaaaa.............!!!!!!!!!!
Pak guru : oke, al-soal awal... limada nadrusu al-lugho al-arabiyah ????
Arif : (mengacungkan tangan, dengan penuh keyakinan) ana ya Ustadz...
Pak guru : Na’am arif... tafadhol....
Arif : Li’anna al-lugho al-arabiyah huwa lughotul Islamiyah, wa lughotul Jannah....
Pak guru : Na’am !!! Jayid...jayid.... ada jawaban yang lain ????
Aldi : (mengacungkan tangan) ehm....ehm... li’anna lughotul arbiyah huwa lughotul Qu’ran.....
Pak guru : Na’am jayid jiddan2 fauqa jiddan....!!! wah emang murid bapak ini pinter2 semua                     ya......!!!!
Aldi+arif : (serentak) Na’am ya ustadz......!!!!!!!!!!
Pak guru : oke, pertanyaan selanjutnya, kalian kan sudah mengetahui apa itu ism, ism adalah                    katayang depannya didhului dengan Al... sekarang pertanyaannya, coba sebutkan                    contoh-contoh ism ??? sekarang semuanya harus menjawab !!!!!!! dimulai dari kamu                    aldi....!!!
Aldi : (dengan jantung yang berdetak kencang) tu pak... tu pak... apa ya..... ehm.... oya !!!           contohnya, al-qur’an, al-baqarah, al-ihklas.....
Pak guru : Ya...ya boleh-boleh.... jayid, sukron !!! sekarang giliran kamu arif ????
Arif : (dengan santainya) gampang pak, contohnya, al-maidah, al-kafirun, al-lugho al-arabiyah....
Pak Guru : Ya boleh juga sih.... bagus arif... pinter kamu !!!
Arif : (dengan bangganya) he...he...he... gak rugi aku mondok sebulan di pondok metal....!!!!
Pak guru : Oke sekarang giliran Sholeh...!!!! (dengan serius memperhatikan sholeh yang lagi ngiler). Lho... ngapain tu sholeh.... ????
Aldi : ehm... anu pak, anu... si sholeh lagi tidur, tu sampek ngiler2.....
Pak guru : (mendekati sholeh, sambil menggeleng-gelengkan kepala) sholeh2... gak disekolah,                     gak di rumah, gak di lapangan selalu saja ngorok..!!!!
Bruaakkkkkkkk.....!!!!!!!!! (Pak guru menggebrak meja sholeh), (sholeh gelagapan....)
Sholeh : (masih gelagapan) siap pak !!!!! Laksanakan....!!!!
Pak guru : (dengan wajah marah, dan tangan menjewer telinga sholeh) Laksanakan2...!!!                    laksankan gundulmu !!!!!
Sholeh : Maaf pak....
Pak guru : kerjaan kamu tu ngapain aja sih.... dari subuh sampai subuh lagi tidur teruss.....!!!                    kalau begini kapan kamu bisa maju...!!! kapan bangsa kita bisa mandiri kalo                    rakyatnya kayak kamu smua....!!!!
Sholeh : Ya...... mungkin setelah saya jadi presiden pak.... !!!!
Pak guru : kalo begitu keburu dunia ini kiamat...!!!! (aldi+arif hanya tertawa terngengeh-                   ngengeh) ya sudah kalo begitu, coba berikan contoh kalimat ism..????
Sholeh: (berkata pelan) Waduh... mati aku... aku kan gak nyambung sama sekali kalo pelajaran               ini....!!!! (berbisik kepada Arif), heh rif apa itu ism ????
Arif : (Balik berbisik kepada sholeh) ism itu ya pokoknya kata yang awalnya didahului al....!!!
Sholeh : (sedikit ragu) gitu yah....
Arif : (dengan wajah meyakinkan) ya gitu, pokoknya kata yang awalannya didahului al....
Sholeh : (dengan wajah penuh keyakinan) Ya pak !!! saya bisa pak!!!! Ism kan kata yang awalnya                didahului dengan al, dan Contoh dari ism diantaranya adalah , alpukat,... alkohol,...                almari,... ehm...... alakadarnya.... terus..... apa lagi ya ?? al.... al.... al.....
Aldi+arif : (dengan mengagetkan sholeh, serentak) Alhamdulillah..........!!!!!
Pak guru : Sudah... sudah... sholeh, kamu harus belajar lebih giat lagi, kalo begini trus kamu gak                    akan lulus....!!!!! mengerti kamu sholeh ???
Sholeh : (Sambil menunduk, dan besuara pelan) Ya pak....
Pak Guru : ya sudah berhubung waktu kita sudah habis, kita akhiri dulu klas kita hari ini....                     Wassalamualaikum... Wr.... Wb....
Murid2 : (Serentak) Waalaikum salam Wr....wb.....
(pak guru pun melangkah meninggalkan kelas, sementara para murid masih di kelas, aldi dan arif berusaha menenagkan sholeh dan menyemangati sholeh) (di iringi instrument sedih)
(dengan suasana hening, dan iringan musik yang menyentuh, Hadad Alwi - Instrumentalia Do'a Aku)
Aldi : sabar ya... sabar, mungkin ini semua cobaan untuk kamu, kami yakin kamu pasti bisa,           kami pulang dulu ya..... tetep semangat ya...!!!! (mereka bertiga pun berjalan meniggalkan           kelas)
(dengan setting berbeda, di ruangan, terdapat kursi, meja,dan sebotol miras bermerk Vodka)
(Sholeh berjalan pelan menuju ke ruangan itu) (diiringi instrument kenny G Samurai,pelan dan menyentuh)
Arif : (dengan muka pucat dan penuh putus asa) aku sudah putus asa.... aku sudah gak bisa apa-           apa, tidak ada seorang pun yang bisa membantu aku, lebih baik aku meminum miras ini,           agar aku bisa tenang.... (sambil mengambil sebotol miras) aku bisa fly.... (membuka tutup           botol dan bersiap untuk meminumnya) aku bisa enjoy... menikmati hidup ini.....
Iblis : (datang dengan penuh bujukan) minumlah wahai anak adam... minum lah.... kamu akan           bisatenang dengan meminum itu... ayo minum lah.... kamu akan menjadi temanku.....
(dengan ujung botol hampir menempel di bibir sholeh , tapi tiba2...)
Malaikat : (dengan tegas) Jangan... !!!! (Sholeh pun menaruh kembali botol itu di meja) jangan                   diminum wahai anak adam!!!! Jangan kau turuti hasutan iblis ini, sesungguhnya Allah                   tidak menyukai perbuatan yang dilakukan oleh iblis dan keturunannya....
Sholeh : (dengan penuh kebimbangan, dan berteriak, sambil membanting botol itu)                Hahh..........!!!! (dia berlutut dan sujud sambil menangis)
(di iringi lagu opick-Bila Waktu Tlah Berakhir)
(iblis dan malaikat pun menghilang dengan sekejap) (di iringi instrument religi yang penuh kekhusukan) (syekh pun muncul dengan cahaya dari langit dan berbisik kepada sholeh)
Syekh : Kun... mutafa’ilan ya ibnu Adam.... kamun tidak sendirian, ingatlah kepada Allah, tuhan               semesta alam, masih ada bersamamu, sesungguhnya Allah sangat menyukai terhadap               hambanya yang berdoa dengan sungguh-sungguh... (dan menghilanglah syekh tersebut)
(di iringi lagu - ASMAUL HUSNA song)
Sholeh : (bangkit dari sujudnya, dan menghadap keatas dengan tangan menadah sambil                menangis memohon) Ya Allah.... ampunilah dosa hambaMu ini, Ya.. Allah.... berilah                hambaMu ini jalan menuju cahayaMu, Ya Allah.. jadikanlah HambaMu ini termasuk                orang-orang yang Engkau kasihi.... pintaku Ya Allah.... berilah hambaMu kemudahan                dalam menghadapi segala rintangan di dunia ini... Ya Allah................ (Sambil sujud                 memohon dan menangis)
(waktu pengumuman kelulusan telah tiba, dengan setting berbeda, di sebuah tempat aldi dan arif berkumpul, dengan wajah penuh kegembiraan, mereka bercerita masing2)
Aldi : (dengan wajah sumringah dan penuh semangat) Hore.... aku lulus, aku lulus.... akhirnya...           liat rif hasil ujian ku, LULUS.. !!!!!!!!
Arif : (wajah yang tak kalah girangnya) Iya...iya.... liat nih, hasil ujianku, aku juga lulus.....!!!!!           Alhadulillah..... tapi bagaimana dengan hasil ujian sholeh ya, sampai sekarang aku masih           belum ketemu dia...????
Aldi : Iya, aku juga belum ketemu dia tu.... mudah2an dia juga lulus ya....
Arif : Iya.... mudah2an...!!!!
(tak lama kemudian datanglah sholeh dengan berlari-lari kecil, dengan wajah yang tak kalah girangnya)
Sholeh : Assalamualaikum... WR....Wb....
Aldi+arif : (serentak) Waalaikum salam.... wr...wb....
Sholeh : teman2 liat nih hasil ujianku... akhirnya aku lulussss.............. (sambil menunjukkan                kertas ujiannya ke teman2)
Aldi+arif : (serentak) Alhamdulillah...............
Arif : Oke kalo gitu, traktirin kita donk.... makan2 gitu...........
Sholeh : Okke dech, aku traktir dech ke kantin, kalian boleh makan sepuasnya sampai perut               kalian meletus...!!!!! lets go... to the canteen.....
Aldi+arif : (serentak) Oke........... lets go ...!!!!!!!!!!!!!!
(dengan setting kembali menjadi kakek, dan ketiga cucunya tadi duduk di teras)
Kakek : begitulah cu cerita kakek dan teman2 kakek... huk...huk...huk... makanya jadi orang itu               harus sabar menghadapi cobaan, dan jangan lupa berdoa kepada TYME agar diberi kemudahan... huk...huk...huk....
Cucu2 : Iya kek....!!!
Kakek : Ya sudah... sekarang kan udah sore,sudah waktunya makan, ayo kita makan....
Cucu2 : Ayo !!!!!!!!!!
(Di iringi lagu Kenny G-forever in love. Kakek dan ketiga cucunya masuk kedalam rumah)
Akhirnya, begitulah cerita kakek, kadang manusia di dunia ini tidak ingat betapa berharganya dia, jika semua dilalui dengan jalan pintas maka hasil yang tidak maksimal akan didapatkannya, sebaliknya jika setiap manusia bisa berusaha dengan maksimal, dengan kerja keras, maka kebanggaan dan kepuasan yang akan didapatkannya, maka jangan mudah putus asa yah....